1 mei komitee logo
rendement van de Nederlandse economie 14

Om aan te geven hoe winstgevend het bedrijfsleven is van jaar op jaar, wordt de winst van alle bedrijven uitgedrukt als percentage van het bruto binnenlands produkt -bbp- van een land.
Deze zogeheten winstquote moet volgens de vereniging van ondernemers VNO-NCW altijd
zo hoog mogelijk uitvallen. Hun geldschieters betalen ze voor die propaganda. (31. winstquote)

Natuurlijk zijn er hoogtepunten, maar dieptepunten? Nou nee. De trendlijn over de afgelopen 27 jaar geeft een sterk stijgende winstgevendheid aan. Geen verlies te bekennen. Ook al wordt er in 2020 moord en brand geschreeuwd over verliezen door de corona sluitingen. Een rendement van ruim 35 cent op € 1,- euro blijft een royaal rendement. In 2021 zelfs nog hoger opgekrikt naar ruim 39 ct. In het jaar 2022 met een inflatie in de Nederlandse berekening van 10%, of naar Europese berekening zelfs 11,6%, is er een nog hoger rendement behaald van 39,4 ct op iedere € 1,-.

brutowinst
De brutowinst cijfers overde laatste 27 jaar geven een scherp beeld dat het steeds winstgevender is geworden om in en vanuit Nederland mensen aan het werk te zetten.
(30. opbrengst voor arbeid en kapitaal)
Bij brutowinst zijn de kapitaal- en loonkosten al betaald. Uit die brutowinst moeten alleen nog de belastingen betaald worden. Wat daarna over blijft is de pure netto winst. Daaraan onttrekken aandeelhouders weer hun dividend en laten bij gezonde bedrijfsvoering ook nog wat achter voor herinvesteringen. Daarmee is brutowinst een goede maat om aan te geven hoe van de inspanning van het personeel geprofiteerd wordt.


grafiek 14.htm.1.gif

In 2008 en 2009, na de onverantwoorde avonturen van de financiële instellingen, kregen we een heftig media bombardement over ons heen. We moesten geloven dat we in een zware economische crisis zouden zitten. (58. krediet chaos)
Net zoals dat de regering eerder van 2003 op 2004 nadrukkelijk rond toeterde dat de economie er zeer slecht voor stond, nadat de ondernemers vanaf 2001 volhielden dat hun winsten dreigden te verdampen.
In 2012 en 2013 nog eens zo'n vertoning. (62.loonkostenverlaging in Europa)

Wat was hier nu allemaal van waar? Als je naar de winstgevendheid kijkt, is het alle keren theater geweest. Over de periode van 2002 tot en met 2015 is de winstgevendheid bijzonder hoog geweest: bruto winst van ruim 27 ct tot aan 38 ct op iedere € 1,- . Nooit verlies.
Dus waar hebben we het over?

In 2007 heeft het bruto rendement gepiekt op de grote hoogte van 41,8%. Irreëel om te verwachten dat zo’n nivo blijvend zou zijn. De 31% daarna in 2009 lag nog steeds op hoog nivo.

Waarom dan toch steeds die rampspoed opvoeringen?
Het is opzettelijke misleiding om de lonen te matigen en hervormingen en bezuinigingen als onvermijdelijk te verkopen.


opdat meer welvaart van werkenden naar geldschieters wordt overgeheveld


Cijfers zeggen niets zonder het hele maatschappelijk verhaal. Hogere winsten gaan altijd ten koste van verbetering van de levensomstandigheden voor de hele bevolking.
(LVII. winst stijgt, loon niet)
(LXX democratie)
Een mens werkt wel om te leven, maar leeft niet om te werken voor anderen.


Het gaat pas slecht met de winsten als er jarenlang verlies wordt gedraaid. Maar in Nederland is daar de laatste 70 jaar absoluut geen sprake van geweest. De ondernemingen behalen onafgebroken een wel zeer royaal rendement.


Zelfs in sprookjes groeien de bomen niet tot in de hemel. Toch, ondernemers, managers en al hun geldschieters, het zijn net hopeloos verwende kleuters. Ze willen voor zichzelf altijd een nog groter deel van de welvaart.
Ook al gaat dat onvermijdelijk ten koste van de andere belanghebbenden in de economie:
de mensen die voor hen werken.


Om in 2011 alweer een netto rendement van ruim 37% mogelijk te maken, heeft de regering de eigenaars en andere direkt belanghebbenden bij banken en verzekeringsmaatschappijen in 2008 en 2009 een onvoorstelbaar grote gift gedaan.
Volgens de Algemene Rekenkamer is toen € 82.700 miljoen apart gezet als staatssteun en -subsidies.
Daarnaast heeft de regering ter geruststelling van de geldschieters nogeens voor € 79.700 miljoen aan garanties op zich genomen. In totaal een kadootje van bijna € 10.000 per inwoner.
De al bestaande steunprogramma’s voor bedrijven en hun geldschieters niet eens meegerekend. (58. kapitaalchaos)

Tezelfdertijd is de winstbelasting voor handige invullers verlaagd tot 5%.
Deze royale steun aan kapitaalverschaffers verhaalt de regering vanaf 2010 op de bevolking in Nederland. (63. belastingparadijs)

Van de hoogconjunctuur tussen 1997 en 2000 hebben cao afhankelijken ook al helemaal niets in hun loonzakje teruggevonden. (5. loon & koopkracht)
De hoogconjunctuur van 2004 tot halverwege 2008 leverde weer geen compensatie op voor de loonoffers van de voorgaande jaren. (44.-08. afgesloten cao’s)

Hebben we van al die topjaren dan helemaal niets over gehouden?
O zeker wel: een steeds stressiger leven.
Plus een toekomst die richting het bestaansminimum gaat. (61. bestaansminimum)

conclusie:
iedere propaganda om alweer de cao lonen te matigen,
is bewijs van een diepe minachting voor werkende mensen

ga door naar: (30. opbrengst voor arbeid en kapitaal)

april 2022
kleine logo 00-1