1 mei komitee logo
afgesloten cao’s 2010 44-10

IMF en OESO voorspellen een lage inflatie.
Onwaarschijnlijk, want veel regeringen
en centrale banken hebben de geldhoeveelheid enorm verruimd.
Daarmee hoopten ze de krediet chaos te bestrijden. (58. krediet chaos)
Maar ook het gevaar op gierende inflatie is daarmee vergroot.
De inflatie zal in 2010 minstens 1,5% belopen.

Op basis van een opgave van het cpb in april 2013
is de lastenverzwaring als uitvloeisel van de bezuinigingsdrift
van de regering minstens 0,3% hoger uitgevallen.
Achteraf gezien was daarom een verrekening met -1,8% beter geweest.

Op Prinsjesdag 2009 is ook al gedreigd met een landelijke looningreep
als de vakbonden geen koopkrachtverlies toestaan.
Maar vóór de verkiezingen in 2010 durfde de regering dat nog niet aan.

In het volgende overzicht van cao akkoorden kunnen alleen
begrijpelijke persberichten verwerkt worden,
daardoor worden niet alle akkoorden vermeld.
Maatgevende cao’s in groen.

grafiek 44-10-06
grafiek 44-10-05
grafiek 44-10-04
grafiek 44-10-03
grafiek 44-10-02
grafiek 44-10-01

De ondernemers zullen het in 2010 hard spelen bij cao onderhandelingen na het zwakke optreden van leiding van de vakcentrales rond het uitstel van de pensioenleeftijd.
Immers, in hun beleving is nu de arbeidsmarkt verruimd. (47. stilzwijgend sociaal akkoord 2010)
Vele cao’s zijn al maanden lang tot een jaar verlopen. Met uitstel van een akkoord wachten
de ondernemers een loonstop van de regering af. Overheid en semi-overheid eisen halsstarrig
de nullijn bij de cao. Naast loondruk brokkelen ieder jaar ook de overige arbeidsvoorwaarden verder af. (17. stelen van het personeel) (bulletin XXVIII eerlijk delen)

Supermarkten betalen 65% van het personeel jeugdloon. Gemiddeld is dat bruto minder dan
€ 5,- per uur. Het toppunt is dat er een cao voor Filippijnen op Nederlandse zeeschepen is afgesloten op € 375,- per maand. De grote baggeraars Boskalis en Van Oord pasten een andere truc toe. Ze ondertekenden maandenlang de sector cao niet om hun in grote meerderheid buitenlands personeel langer onder het minimumloon te mogen blijven betalen. Transportbedrijven betalen buitenlandse chauffeurs die weigeren zelfstandige te worden slechts € 700,- in de maand.

Koppelbazen verdienen weer goudgeld in Nederland. In de binnenvaart betaalt een schipper
€ 2130,- per maand voor een matroos. De matroos zelf moet blij zijn met € 900,- per maand.
Op eenzelfde manier worden Oost-Europese uitzendkrachten in de vleesverwerking,
de bouw en tuinbouw ver onder het minimumloon betaald. Tot op slechts 25% daarvan.

De waan van de dag in ondernemersland is ‘maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen’. Daarvoor worden zelfs prijzen toegekend aan bedrijven. Menselijke verhoudingen vallen daar niet onder. Want TNT -de kampioen in duurzaamheid- zet duizenden postbodes bij het grof vuil. Toch blijft het in het wereldje van ondernemers en hun adviseurs normaal om te spreken over ‘vakbondsellende’ als ze arbeidsvoorwaarden bedoelen.

Voor cao’s afgesloten in 2009,
klik naar: (44.-09. cao’s 2009 )

Om te zien hoever de lonen achterblijven bij de winst ontwikkeling,
ga naar: (35. loon 1982-2007)

dec. 10

kleine logo