1 mei komitee logo

bulletin TNT


chantage: inleveren of massaontslag


Een herpositionering van TNT was onafwendbaar vanaf de verzelfstandiging
van de PTT in 1989 en de daarop volgende privatisering.

Peter Bakker begon in 2002, maar liet het er gewoon op aankomen.
Nu, in 2007 schuift hij alle problemen af op het personeel.
Nog niet lang geleden, toen allang duidelijk was dat in Nederland
de concurrentie met DHL, Sandd en Selekt Mail zou verscherpen,
heeft Bakker enkele van zijn medebeslissers met miljoenen uitgekocht.
Zo vertrok Jan Haars in september 2005 na ruzie met een toegift van € 1.000.000,
plus een pensioenpremie van € 360.210. Dat is het jaarloon voor 60 postbodes.
Duidelijk: Haars zat in de Raad van Bestuur.
Van sorteerders en bezorgers wordt niet met zoveel vriendschap afscheid genomen,
die worden het mobiliteitstraject in geduwd.

Peter Bakker kreeg op het World Economic Forum -begin september 2007 in Dalian-
applaus op zijn verhalen over duurzaam ondernemen.
Thuis dumpt hij 7000 loyale postmensen als oud vuil.
De offers die ze al hebben gebracht om TNT tot een bloeiend bedrijf te maken,
het is hem niet genoeg. Bovendien eist Peter Bakker verslechtering van de
arbeidsvoorwaarden voor het uitvoerend personeel dat van hem mag blijven werken.

Het is treurig dat Peter Bakker niet beter weet dan te bezuinigen op de loonkosten
van het uitvoerend personeel.
Schandelijk is dat Peter Bakker het overgebleven personeel chanteert met òf nog eens 4000
collega’s eruit, òf 13% inleveren van het loon.
De werkdruk is al enorm, er wordt al heel veel overgewerkt. Zo breek je het bedrijf toch af?

De verborgen agenda is een toegezegde loonsubsidie van 50% en alle ziektekosten vrij voor het in dienst nemen van uitkeringsgerechtigden. Zulke gedwongen tewerk gestelden kosten TNT straks hooguit € 5,- per uur.
Deze loonsubsidie is door de regering gekoppeld aan versoepeling van het ontslagrecht
(47. participatietop).

Dit terugvallen op eeuwenoude uitbuiterstruc’s is echt geen topsalaris waard.
inkomen Peter Bakker:
2006 € 2.877.523 gelijk aan 96 modaalinkomens
2005 € 3.094.504 105
2004 € 2.597.757   88
2003 € 1.979.484   69

Omdat de loonkosten bij TNT 65% zijn van de totale kosten, moet het personeel inleveren?
Onzin, in andere dienstverlenende bedrijven belopen de loonkosten wel 80% of meer.
Van het management wordt echte creativiteit verwacht, geen geklaag en uitvluchten.

De nettowinst in
2004 was € 752 miljoen
2005 € 661 miljoen
2006 € 671 miljoen

Van dit winstnivo kan makkelijk € 200 miljoen per jaar af voor een waardige afvloeiingsregeling voor de 7000 boventallig verklaarde medewerkers.
Daar is zelfs geen hoger posttarief voor nodig.

TNT eist arbeidsvoorwaarden op het nivo van wat in het bedrijfsleven gebruikelijk is.
Dat kan: voor 2008 is dat 4% erbij op het cao loon.
Niks aan de hand: de Europese concurrenten British Mail, Deutsche Post en La Poste
moeten hun personeel ook volgens de normale arbeidsverhoudingen betalen.

En, TNT heeft nog wat goed te maken:
de koopkracht ging al 2% omlaag in de cao’s van de laatste 3 jaar.

TNT wil concurrerend blijven?
Ook dat kan: door een hogere kwaliteit te bieden dan de concurrentie, daarvoor moet je
alleen het eigen personeel beter behandelen dan de concurrentie doet.
En door het specialisme van TNT uit te breiden: dienstverlening aan het publiek.

TNT eist van het personeel onvoorwaardelijke loyaliteit aan het bedrijf:
Het personeel is wel loyaal, daarom accepteert het ook het vele overwerk;
Voor de aandeelhouders is begin 2007 de kas geplunderd:
TNT heeft € 400 miljoen eigen aandelen ingekocht.
Dat is gelijk aan 13.330 modaallonen op jaarbasis.
Of twee jaar loon voor eenieder die op de afvloeiingslijst staat.

Kiest TNT voor concurrentie op arbeidsvoorwaarden?
Dat kan niet in een beschaafd land;
Zeker niet voor een bedrijf dat beweert een goed sociaal beleid te voeren;
En dat trots is op de no.1 op de Dow Jones sustainability index;
Wie z’n personeel zo minacht, kan geen begrip ontmoeten voor zijn mooie verhalen.

De aandeelhouders en het management hebben geen enkele loyaliteit aan het bedrijf getoond,
zij gingen voluit voor het eigen gewin.
Jammer voor TNT,
zo is ook het personeel wel gedwongen zich hard op te stellen

in de cao onderhandelingen.

Voor het vervolg van deze geschiedenis,
ga naar: (59. concurrentie op arbeidsvoorwaarden)

okt-2007

kleine logo

gebruikte gegevens zijn afkomstig uit algemeen betrouwbaar geachte bronnen zoals:
TNT, CBS, VEB, Het Financieele Dagblad, Min EZ, persberichten van Abvakabo, CNV en de Unie.