1 mei komitee logo

bulletin XXVII

cao eis 2010

De schrik voor de krediet chaos is voorbij. De omzetten en winsten stijgen weer.
Brutaal eisen de ondernemers voor 2010 toch
èn een loonstop,dus koopkrachtverlies,
èn nog flexibeler inzet van het personeel.
Nergens voor nodig:
Het gaat met de ondernemingen in Nederland niet veel slechter of beter
dan in de rest van Europa.
Niet in omzet, niet in winst. (11. nettowinst in Nederland)
Ondernemers maken misbruik van de verwarring en proberen
nu ten opzichte van buitenlandse bedrijven
te concurreren op nog slechtere arbeidsvoorwaarden
in Nederland. Terwijl Nederland al heel lang een lage lonen land is.
(45. loonsomstijging)


grafiek bulletin 27-01

Vakbonden hebben in 2009 al op arbeidsvoorwaarden ingeleverd met:
het loonmatiging akkoord (47. sociaal akkoord 2009) van maart 2009,
de ondernemers bijdrage aan de bedrijfspensioenen is verlaagd.
Nu eisen ondernemers daar nog eens een loonstop bovenop.
Van de beloofde stageplaatsen is ook weinig terecht gekomen.
Zo zie je hoe betrouwbaar de ondernemers zijn als sociale partner:
geef je ze een vinger, dan pakken ze je hele hand.

De regering heeft vanaf oktober 2008 de banken en andere bedrijfssectoren miljarden toegestopt en risico’s overgenomen tot bij € 160.000.000.000,- met:
staatsdeelnemingen in en leningen aan banken,
belastingversoepelingen, verhoogde verliescompensatie en premievrijstelling,
staatsgaranties op bedrijfsfinanciering.
Daarmee is iedere inwoner met een schuldrisico opgezadeld van dik € 9.000,-.

lege schatkist
Het aflossen van deze verhoogde staatsschuld moet de bevolking opbrengen door:

  • zware bezuinigingen op de sociale voorzieningen vanaf midden 2010,
  • belastingverhogingen zoals 3% BTW verhoging op de eerste levensbehoeften.

Maar bedrijven behouden de verkregen belastingverlagingen en andere voordelen.
Terwijl Nederland al heel lang een belastingparadijs is voor bedrijven.

De regering heeft voor 2010 een loonstop ingevoerd voor het personeel bij:
ziekenhuizen, onderwijs, gemeenten, provincies en krijgsmacht
Omdat de regering liever beleggers, ondernemers en hun aandeelhouders subsidieert.

twee keer gepakt

De regering haalde de schatkist leeg voor de ondernemers en beleggers.
  • de regering dwingt de werkenden het tekort weer aan te vullen.
  • de ondernemers weigeren diezelfde werkenden zelfs prijscompensatie.

Kortom, door mee te liften op de crisis propaganda van de regering,
proberen ondernemers dubbel voordeel op de werkenden te behalen.

looneis 2010
De bedrijven in de marktsector zijn met giften, garanties en loonmatiging op kosten van het personeel en uitkeringsgerechtigden door de krediet chaos 2008-2009 geloodst.

Nu is het tijd dat de ondernemers solidariteit tonen met hun personeel dat de bedrijven heeft gesteund toen het management de weg kwijt was. Dus:

  • compensatie voor de jaren loonmatiging toen de winsten de pan uitvlogen
  • reparatie voor het koopkrachtverlies dat de werkenden tegemoet gaan

Een maximum looneis van 1¼% -misschien 2%- is veel te laag.
Alleen de geldontwaarding al komt hoger uit in 2010.
Met de komende belastingmaatregelen zet de FNV in op een koopkrachtverlies tot 3%.


inleveren heeft geen zin
Laat de vakbondsleiding nu eens begrijpen:

  • Een bond staat in dienst van de leden, in het belang van alle werkenden.
  • Een bondsleiding wordt niet betaald om vriendjes te zijn met ondernemers
    en ministers, maar om resultaat te behalen voor de werkenden. (43. vakbondstientje)

Niet nog meer missers zoals eerder dit jaar:
veel te laat in aktie komen voor behoud van de AOW op 65 jaar (24. pensioen komt later)
concurrentie op arbeidsvoorwaarden toejuichen bij de post (59. concurrentie op arbeidsvoorwaarden)

Het arbeidsvoorwaardenbeleid van ondernemers blijft onveranderlijk hetzelfde:
mensen moeten zich laten gebruiken door ondernemers


grafiek bulletin 27-02

Groei van de economie kwam in de afgelopen zestig jaar bovenal door de toenemende arbeidsproduktiviteit van het personeel. (rapport cbs sept 2009).

Het personeel mag daarom best beloond worden voor die inzet.
Er is jarenlang achterstand opgelopen in beloning. (3. loonachterstand in Nederland)

november 2009

kleine logo

gebruikte gegevens zijn afkomstig uit algemeen betrouwbaar geachte bronnen zoals:
CPB, CBS, Eurostat, OESO, Nibud, VEB, Nationale Beloningsonderzoeken, DNB, Het Financieele Dagblad, persberichten van FNV, CNV en de Unie, AWVN, Min SZW, rapport cie arbeidsparticipatie (Bakker) ‘naar een toekomst die werkt’