1 mei komitee logo

bulletin XL

regering keert zich opnieuw tegen de bevolking

De economische uitmergeling van de bevolking in de Zuid Europese landen en
Ierland is propagandistisch opgepompt tot een Europese crisis om ook in
Nederland loonstops door te voeren, bezuinigingen acceptabel te maken
en de lasten te verhogen voor de laagstbetaalden.
Verzwegen wordt daarbij dat de bevolking van die landen geslachtofferd wordt
om op te draaien voor hoge staatsschulden, aangegaan om banken te financieren.
Vooral banken gevestigd in Duitsland, Frankrijk en Ierland, die door hun roekeloos avonturisme kopje onder gingen. (62. loonkosten verlaging in Europa)

Bij hervormingen in Nederland dragen de sterkste schouders niet de zwaarste lasten.
Integendeel, het uitzonderlijk hoge winstnivo van bedrijven en hun
internationale geldschieters wordt ontzien. (11. winst in Nederland)
De belastingvrijstellingen voor bedrijven zijn zelfs verruimd.
Zonder enige investeringsplicht in Nederland, daardoor wordt er te weinig geïnvesteerd.

grafiek bulletin 40-1

Ook de inkomensverschillen lopen sterk op. De laagste lonen worden
nog verder verlaagd.
Steeds meer mensen komen in de lage lonensector terecht,
in pulpbanen.
Bijna 1 op de 5 jongeren is al werkloos.
De regering weigert een werkgelegenheidsprogramma te ontwikkelen.
De sociale uitsluitingen en de groeiende sociale ongelijkheid verharden
de tegenstellingen in Nederland.

Sterker nog, de armoede wordt verdiept, het welzijn van de bevolking opgeofferd.
Uitkeringsgerechtigden worden gekeurd op loonwaarde –dat is hun economische
restwaarde als mens- en zijn verplicht zich daarvoor te verhuren,
tot onder het minimumloon. (61. bestaansminimum)
De pensioenleeftijd wordt verder verhoogd, terwijl juist vijftig plussers steeds vaker
zonder werk komen te zitten. (48. pensioenroof)
Steeds meer werklozen zonder uitkering komen hierdoor onder de armoede grens terecht.
Allemaal het gevolg van gericht beleid om de loonkosten verder te drukken.

Koopkracht verhogen en investeringen doen,
dat is nodig om de economie los te trekken.

Maar uit ideologie weigert de regering iedere maatregel in het voordeel
van de bevolking.
Integendeel, de toenemende bezuinigingen, belastingverhogingen en afbraak
-zoals bijvoorbeeld in de zorg en bij het onderwijs-,
helpen de economie steeds verder het slop in.

Dit wanbeleid wordt verdedigd met de leugen dat de staatsschuld omlaag moet.
Grote onzin, want de rente op 10-jaarsleningen ligt al 2 jaar lang lager
dan de geldontwaarding. (bulletin XXXIX. loondruk is de verborgen agenda)
Dit betekent dat internationale geldschieters heel graag uitlenen aan de
Nederlandse overheid. Daarvoor zelfs bewaarloon willen betalen.
Dus krijgt Nederland geld toe op leningen voor overheidsinvesteringen.
Maar de regering weigert daarvan gebruik te maken! (40. verslaafd aan loonmatiging)

houdbaarheidsdatum verloopt
De economische verslechtering, verarming en oplopende werkloosheid
is welbewust beleid van deze coalitie regering.
Met de komende nieuwe bezuinigingsronde heeft zij het toch al slappe sociaal
akkoord definitief opgeblazen. (47. sociaal akkoord 2013)

grafiek bulletin 40-2

Bedrijven worden steeds lager belast. Tot ver onder het officiële tarief. Maar andere belastingen zijn verhoogd. De btw is opgeschroefd van 19% naar 21%. Nullijnen, loonmatiging, bezuinigingen, uitkeringskorting en verlaagde toeslagen, het tast de koopkracht van de mensen ernstig aan.
Maar de winsten worden hoog gehouden. Zo kan de economie zich nooit herstellen. Net zoals de eerste regering Rutte, laat ook de tweede ministersploeg de zwakste schouders de zwaarste lasten dragen.

De regering voert een beleid gericht tegen de bevolking en verschuilt zich daarvoor achter
Europese eisen. Aan zulke zetbaasjes hebben we helemaal geen behoefte. En alweer heeft de vakbeweging de sleutel in handen om een ander regeringsbeleid af te dwingen.
(27. nieuwe cao ronde)

investeringen,
verhoogde koopkracht en grotere,
kwalitatief betere werkgelegenheid

Dit is waar de bevolking van Nederland om vraagt.
Daar hebben we een vrije vakbeweging voor nodig,
onafhankelijk van regeringspartijen.
augustus 2013

kleine logo

_________
In Nederland zijn 4 van de 5 grootste banken door roekeloos beleid in de problemen gekomen. Drie opvolgende regeringen vonden het nodig de aandeelhouders en andere geldschieters achteraf een deel van hun ondernemersrisico kwijt te schelden door dat over te nemen. Dit beleid heeft de staatsschuld hoog doen oplopen.
_________
Zowel de omvangrijke geldschepping door de ECB, als een hoge omloopsnelheid van het geld leiden tot hoge inflatie. In Nederland vergroten de banken nu nog liever hun buffers dan nieuw krediet te geven. Daarbij komt een hoge vraaguitval van consumenten door de verlaagde koopkracht. Gevolg is dat de bestedingen zwaar achter blijven. Daarmee is de omloopsnelheid nu nog laag. Toch is de inflatie in Nederland al meer dan een jaar het dubbele van de eurozone. Dit betekent dat er nu al hoge looneisen gesteld moeten worden om nog verdere koopkracht verlaging en dus verarming tegen te gaan.