kleine logo

bulletin LXII

wat pensioen akkoord?


Waarom moest het pensioenstelsel ook alweer verbouwd worden?
    (bulletin V. loonmatiging)


om de loonkosten te verlagen:
    (40-3. loonmatiging is het verdienmodel)
  terwijl de winsten buitensporig stijgen,


grafiek B.62.LXII.01.gif
  geld lenen voor 10 jaar kost bedrijven en de overheid nu niets, 0%,

grafiek B.62.LXII.02.gif
bron: Bloomberg
  de 50 grootste beursgenoteerde bedrijven kopen eigen aandelen in gelijk aan
   € 1.900 voor iedere werkende in Nederland, dat is 7,5% loonsverhoging,
grafiek B.62.LXII.03.gif
50 grootste beursgenoteerde bedrijven; bron: HFD

  over de laatste 3 jaar had de schatkist € 33.800 miljoen aan meevallers.


om commerciële verzekeraars toegang te geven tot het pensioenstelsel:
     (48-5. pensioenroof 2018 verborgen agenda)


  daarom is de rekenrente voor pensioenfondsen scherper gesteld
   dan voor verzekeraars,


grafiek B.62.LXII.04.gif
rekenrente DNB is verplicht voor pensioenfondsen
rekenrente Eiopa geldt voor commerciële verzekeraars

  daarom wordt het solidaire stelsel vervangen door persoonlijke potjes,
  daarom mag er 10% van de inleg weer uitgetild worden,
  daarom wordt de doorsneesystematiek afgeschaft, en regering en werkgevers
   zullen deze schade van € 60.000 tot € 100.000 miljoen echt nooit vergoeden.


ZZP’ers worden gebruikt als breekijzer: (65. zzp misbruikt)
  geen verplicht deelnemen in pensioenfondsen betekent dat pensioenfondsen op den
   duur zullen leeglopen, want er komt steeds minder premie binnen,
  geen premieafdracht en € 7.200,- belasting subsidie is uitholling van ons sociaal stelsel.


met dit principe akkoord wordt:
het solidair pensioenstelsel uit gefaseerd
pensioen sterk afhankelijk van de financiële markt kuren


AOW is niet te duur. (52. plundering volksverzekeringen)
66 jaar maximaal, na 45 jaar werken, daar gaat het om,
2 dagen stakingsakties voor slechts 2 jaar bevriezen van de AOW leeftijd?
8 maanden langer werken voor ieder jaar statistisch langer leven?

De politieke wil ontbreekt om ons en onze kinderen na 45 jaar werken een
fatsoenlijke en gezonde oude dag te gunnen.
Dat PvdA en GroenLinks de regering nu al steunen, betekent dat ook zij kiezen voor
de geldschieters en tegen de werkenden en uitkeringsgerechtigden.

Er is helemaal geen pensioenakkoord.
Er is slechts een toezegging de vele losse eindjes in de toekomst uit te werken.
Daar zijn nog jarenlange onderhandelingen en onderzoeken voor nodig.

Hiermee worden we in de maling genomen. We kopen niets voor de vage beloftes
van in dit opzicht onbetrouwbare partners zoals VNO en regering.
(24. werkgevers en centraal akkoord / 2 pensioen komt later)

Als de vakbeweging nu dit akkoord sluit, verliest het z’n geloofwaardigheid.
Net zoals in 2011. (bulletin XXXIII. voor een democratische vakbeweging)

juni 2019

gebruikte gegevens zijn afkomstig uit algemeen betrouwbaar geachte bronnen zoals: CPB, CBS, Eurostat, DNB, Het Financieele Dagblad, persberichten van FNV, CNV en de Unie, AWVN, Min SZW

kleine logo